Menu Content/Inhalt
MOGUONOST SINERGETSKOG DELOVANJA BIOLOŠKIH I HEMIJSKIH INSEKTICIDA U BORBI SA PRENAMNOŽENJEM GUBAR
Autor Mara Tabaković-Tošić   
 
 
 
 
 
 
 
MOGUONOST SINERGETSKOG DELOVANJA
BIOLOŠKIH I HEMIJSKIH INSEKTICIDA
U BORBI SA PRENAMNOŽENJEM GUBARA
 
Mara Tabaković-Tošić
 
       Izvod: U radu su prikazani rezultati ispitivanja mogućnosti sinergetskog delovanja bioloških (Foray 48 B i D-Stop SC) sa minimalnim dozama (5 i 10% od deklarisane) hemijskog insekticida treće generacije (Dimilin SC 480), a u cilju maksimalnog povećanja biološke efikasnosti u suzbijanju prenamnoženja gubara (Lymantria dispar L.) pri brojnosti kada upotreba prvih ne daje zadovoljavajuće rezultate. Kod ispitivanih mešavina došlo je do značajnog povećanja efikasnosti u odnosu na primenu čistih preparata, i ona je u oba slučaja kombinovana, pri dodavanju Dimilin-a SC 480 u količini od 10% deklarisane doze, iznosila 99,2%, što otvara mogućnost nihovog korišćenja i pri znatno većoj brojnosti od maksimalno dozvoljene za upotrebu gore navedenih bioloških insekticida.
        Ključne reči: sinergetsko delovanje, Foray 48 B, D-Stop SC, Dimilin SC 480, smese.
 
< Prethodno   Sledeće >