Menu Content/Inhalt
UTICAJ KONTROLISANO RAZLAGAJUĆEG ĐUBRIVA NA MORFO–ANATOMSKE KARAKTERISTIKE JEDNOGODIŠNJIH .....
Autor Mirjana Šijačić-Nikolić, Dragica Vilotić, Gordana Radošević   
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ KONTROLISANO RAZLAGAJUĆEG ĐUBRIVA
NA MORFO–ANATOMSKE KARAKTERISTIKE
JEDNOGODIŠNJIH SADNICA BUKVE
 
Mirjana Šijačić-Nikolić
Dragica Vilotić
Gordana Radošević
 
      Izvod: Primenu đubriva u savremenoj rasadničkoj proizvodnji treba posmatrati ne samo kao dopunski izvor hranljivih materija, nego i kao moćno sredstvo za proizvodnju visokokvalitetnog sadnog materijala za različite namene. Analiza uticaja kontrolisano razlagajućeg đubriva najnovije generacije, komercijalnog naziva Osmocote Exact® na razvoj jednogodišnjih sadnica bukve, obavljena je u ogledu postavljenom u rasadniku Šumarskog fakulteta u Beogradu. Istraživanja su pokazala pozitivan uticaj đubriva na prečnik sadnica, masu nadzemnog dela i prosečan broj listova.
      Ključne reči: bukva, kontrolisano razlagajuće đubrivo, morfološko-anatomske karkteristike
 
< Prethodno   Sledeće >