Menu Content/Inhalt
BIODIVERZITET ŠUMA I NJEGOVO PLANSKO OČUVANJE U NACIONALNOM PARKU ĐERDAP
Autor Stepanović Nada   
 
 
 
 
 
 
 
BIODIVERZITET ŠUMA I NJEGOVO PLANSKO
OČUVANJE U NACIONALNOM PARKU ĐERDAP
 
Stepanović Nada
 
       Izvod: U radu je korišćenjem strukturnih, kompozicionih i funkcionalnih ključnih faktora i pokazatelja za evropski šumski biodiverzitet predstavljen biodiverzitet šuma Nacionalnog parka Đerdap i ukazano na njegovu realnu izraženost. Takođe, ukazano je na osnovne probleme i potrebe u smislu očuvanja biodiverziteta i predstavljeni neki od osnovnih zadataka njegove planske zaštite i unapređivanja.
      Ključne reči: biodiverzitet, pokazatelji, zaštita, Nacionalni park Đerdap.
 
< Prethodno   Sledeće >