Menu Content/Inhalt
OSNOVNE PEDOLOŠKE KARAKTERISTIKE NEKIH KITNJAKOVIH ZAJEDNICA SEVEROISTOČNE SRBIJE
Autor Olivera Košanin, Milan Knežević, Rade Cvjetićanin   
 
 
 
 
 
 
 
OSNOVNE PEDOLOŠKE KARAKTERISTIKE
NEKIH KITNJAKOVIH ZAJEDNICA
SEVEROISTOČNE SRBIJE
 
Olivera Košanin
Milan Knežević
Rade Cvjetićanin
 
    Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja zemljišta u šumama hrasta kitnjaka na teritoriji severoistočne Srbije i to na području: Nacionalnog parka “Đerdap” u gazdinskim jedinicama: Zlatica, Đerdap, Štrbačko korito, Desna reka i Kožica; na području A.G. “Severni Kučaj” u gazdinskoj jedinici Ravna reka i Nastavne baze Šumarskog fakulteta “Majdanpečka domena” u gazdinskoj jedinici Crna reka – Pek.
      Ključne reči: zemljišta, zajednice kitnaka, proizvodni potencijal, severoistočna Srbija.
 
< Prethodno   Sledeće >