Menu Content/Inhalt
SVOJSTVA I UPOTREBA HRASTOVOG DRVETA SRBIJE
Autor Borislav Šoškić   
 
 
 
 
 
 
 
SVOJSTVA I UPOTREBA HRASTOVOG
DRVETA SRBIJE
 
Borislav Šoškić
 
       Izvod: U Srbiji raste deset autohtonih vrsta hrastova. Najzasupljenije vrste su:kitnjak, lužnjak, sladun i cer. U radu je izvršena analiza svojstava i upotrebljivosti drveta hrastova koji rastu na teritoriji Srbije. Dati su podaci o svojstvima drveta kitnjaka, lužnjaka, sladuna i cera, kao i podaci o svojstvima ostalih vrsta hrastovog drveta, čija su svojstva interensantna i uporediva sa svojstvima hrastova koji rastu na teritoriji Srbije. Analizirane su moguonosti upotrebe i iskorišćenja hrastovog drveta pri tehnološkom procesu jednofazne pilanske prerade drveta. Ukazano je na veliku razliku između površina koje pokrivaju hrastove šume u Republici Srbiji i količine trupaca za furnir i pilansku preradu, koji nastaju na raspoloživim površinama. Preporučene su neke aktivnosti koje bi bilo potrebno preduzeti u oblasti podizanja i nege hrastovih šuma, kako bi se povećala produkcija kvalitetnog i, u suštini, deficitarnog hrastovog drveta u Srbiji.
        Ključne reči: Hrast, iskorišćenje, svojstva, količina, Srbija.
 
< Prethodno   Sledeće >