Menu Content/Inhalt
EKOLOŠKO-PROIZVODNE KARAKTERISTIKE ZEMLjIŠTA U PARKOVIMA GRADA BEOGRADA

EKOLOŠKO-PROIZVODNE KARAKTERISTIKE ZEMLjIŠTA U PARKOVIMA GRADA BEOGRADA

Saša Eremija
Zoran Miletić
Suzana Mitrović
Goran Češljar

         Izvod: Zemlјišta u urbanim zonama predstavlјaju sredinu iz koje parkovsko drveće usvaja vodu i asimilative neophodne za rast i razvoj. Od ishrane parkovskog drveća, u velikoj meri zavisi habitus i vitalnost stabala, odnosno otpornost na različite patogene i toksične materije u gradskoj sredini. Rezultati fizčkih i hemijskih analiza zemlјišta pokazali su da se odabrani parkovi Beograda nalaze pod jakim antropogenim uticajem. Uglavnom pripadaju teksturnim klasama glinovitih ilovača i lakih glina, dok se hemijske osobine mogu značajnije razlikovati. Obezbeđenost bilјaka pristupačnim asimilativima je više nego zadovolјavajuća, a naročito ako se ima u vidu da je većina parkovskih vrsta drveća oligotrofna. Uklanjanjem lisnog otpada prekinut je ciklus kruženja hranlјivih materija, međutim to se ne odražava na plodnost zemlјišta. Redovnim merama nege i prihrane obezbeđen je dovolјan sadržaj hranlјivih materija u zemlјištu. Dobijeni rezultati predstavlјaju dobru polaznu osnovu monitoringa i imaju značaj u očuvanju biodiverziteta na područja grada Beograda.
        Ključne reči: zemlјište, urbana sredina, parkovi, Beograd
 
< Prethodno   Sledeće >