Menu Content/Inhalt
POJAM I TIPOVI PARTICIPACIJE U UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM DOBRIMA
Autor Jelena Tomićević, Marina Milovanović, Dragica Stanković   
 
 
 
 
 
 
 
POJAM I TIPOVI PARTICIPACIJE
U UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM DOBRIMA
 
Jelena Tomićević
Marina Milovanović
Dragica Stanković
 
        Izvod: Cilj rada je da naglasi i objasni pojam participacije i participativnih procesa u menadžmentu zaštićenih prirodnih dobara. Radi razumevanja pojma participacije i različitih oblika participativnih procesa, nekoliko definicija je sakupljeno od različitih autora. Rad identifikuje ključne tačke participacije, a to su: proces učenja, komunikativna akcija i participacija, kao sredstvo i rezultat zajedničkog učenja. Osim toga, rad opisuje sedam razičitih nivoa participacije, polazeći od pasivne participacije do samo-mobilizacije.
          Ključne reči: participacija, participativni procesi, zaštićeno prirodno dobro, upravljanje, komunikativna akcija.
 
 
< Prethodno   Sledeće >