Menu Content/Inhalt
MODEL PUTNE INFRASRUKTURE DELIBLATSKE PEŠČARE SA ASPEKTA ZAŠTITE ŠUMA OD POŽARA
Autor Bogdan Stefanović   

 

 

 

 

MODEL PUTNE INFRASRUKTURE
DELIBLATSKE PEŠČARE SA ASPEKTA
ZAŠTITE ŠUMA OD POŽARA

  Bogdan Stefanović

      Izvod: U radu je predstavljen jedan prostorni model mreže putne infrastrukture na području Deliblatske peščare čija je osnovna funkcija zaštita šuma od požara. Model se sastoji od četiri nivoa mreže puteva: elipsoidni prsten oko Deliblatske peščare kojim se povezuju naselja locirana oko ovog područja, mreža osnovnih puteva koja povezuje naselja na suprotnim stranama Deliblatske peščare, mreža internih puteva kojom se spaja mreža osnovnih puteva sa lugarnicama kao bazama zaštite šuma od požara i sa lokacijama najugroženijim od požara i mreža protivpožarnih pruga kao neposredne linije odbrane od požara.
     Ključne reči: Deliblatska peščara, šumski putevi, putna infrastruktura, šumski požari, planirane mreže puteva

 
< Prethodno   Sledeće >