Menu Content/Inhalt
KVALITET STABALA I SASTOJINE U IZDANAČKOJ ŠUMI BUKVE I VEŠTAČKI PODIGNUTIM SASTOJINAMA ČETINARA
Autor Ivan Bjelanović   
 
 
 
 
 
 
 
KVALITET STABALA I SASTOJINE U
IZDANAČKOJ ŠUMI BUKVE I VEŠTAČKI
PODIGNUTIM SASTOJINAMA ČETINARA
NA PODRUČJU BUKOVA
 
 Ivan Bjelanović
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja kvaliteta stabala i sastojine u izdanačkoj bukovoj šumi i veštački podignutim sastojinama duglazije, smrče i crnog bora na području Bukova-Kosjerić. Kvalitet stabala i sastojine utvrđen je na osnovu analize kvaliteta debla, kvaliteta (izgrađenosti) krune i biološkog položaja stabala u sastojini. Kvalitet istraživanih sastojina pokazuje da izdanačka sastojina bukve i veštački podignuta sastojina crnog bora pripadaju grupi srednje kvalitetnih sastojina, a veštački podignute sastojine duglazije i smrče pripadaju grupi sastojina dobrog kvaliteta.
      Ključne reči: kvalitet stabala, biološki položaj, kvalitet sastojine
 
< Prethodno   Sledeće >