Menu Content/Inhalt
INSTITUCIONALNI OKVIRI I FINANSIJSKA PODRŠKA PREDUZEćIMA KOJA POSLUJU SA NEDRVNIM ŠUMSKIM PROIZVO

INSTITUCIONALNI OKVIRI I FINANSIJSKA PODRŠKA PREDUZEćIMA
KOJA POSLUJU SA NEDRVNIM ŠUMSKIM PROIZVODIMA U EU I JUGOISTOČNOJ EVROPI


Dragan Nonić
Nenad Ranković
Jelena Nedeljković

         Izvod:U sektoru šumarstva institucionalni okvir podrazumeva sve administrativne i organizacione postavke šumarske politike, kao i samu primenu i sprovođenje tepolitike. Institucionalni okvir, takođe, određuje i nadležnosti javnih i privatnih organa na različitim nivoima. Cilj ovog rada je utvrđivanje institucionalnih okvira i finansijske podrške u sektorima koji su od značaja za poslovanje malih i srednjih preduzeća sa nedrvnim šumskim proizvodima (životna sredina i zaštita prirode, šumarstvo, mala i srednja preduzeća i preduzetništvo), kao i utvrđivanje stavova predstavnika liderskih preduzeća u Srbiji o saradnji sa ovim institucijama i neophodnim merama podrške. U radu su primenjene metoda analize i sinteze, komparativna i statistička metoda. Prikupljanje primarnih podataka, korišćenjem ankete „od vrata do vrata”, iz vršeno je u dve faze, u periodu 2011-2013. godine. U rezultatima istraživanja, prikazane su i analizirane relevantne institucije, organizacije i fondovi, na nivou Evropske Unije i odabranih država jugoistočne Evrope (Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Srbija), kao i njihove nadležnosti vezane za finansijsku podršku preduzećima koja posluju sa nedrvnim šumskim proizvodima. Zatim su razmotreni stavovi predstavnika liderskih preduzeća u Srbiji, u odnosu na saradnju sa ovim institucijama i primenu mera podrške, na osnovu čega su date i preporuke za njihovo unapređenje.
        Ključne reči:institucionalni okvir, finansijska podrška, mala i srednja preduzeća, nedrvni šumski proizvodi, Evropska unija
 
< Prethodno   Sledeće >