Menu Content/Inhalt
STRANA INVAZIVNA VRSTA АPROCEROS LEUCOPODA TAKEUCHI (HYMENOPTERA: ARGIDAE) – ŠTETOČINA BRESTOVA
Autor Milka Glavendekić, Jelena Petrović, Milena Petaković   

STRANA INVAZIVNA VRSTA АPROCEROS LEUCOPODA TAKEUCHI (HYMENOPTERA: ARGIDAE) – ŠTETOČINA BRESTOVA U SRBIJI

Milka Glavendekić
Jelena Petrović
Milena Petaković

         Izvod: Brestovi (Ulmus spp.) spadaju u retke i ugrožene vrste u Srbiji. Rastu u mešovitim šumama lišćara i četinara i prema inventuri šuma iz 2009. godine, u šumama Srbije raste preko pet miliona stabala Ulmus glabra Huds., U. laevis Pallas i U. minor Mill. Brestova osa listarica Aprоceros leucopoda (Hymenoptera Argidae) je strana invazivna vrsta azijskog porekla, koja je u Evropi prvi put zabeležena 2003. godine. Na širem području Srbije je utvrđena 2012. godine i do sada nisu zabeležene veće defolijacije brestova. Njeni domaćini su sve domaće i strane vrste i kultivari brestova, pa brestova osa listarica može da predstavlja rizik za opstanak ugroženih vrsta brestova u Srbiji i prouzrokuje povećanje troškova u održavanju zelenih površina.
        Ključne reči: brest, Ulmus, invazivna strana vrsta, brestova osa listarica, Aproceros leucopoda

 

 
< Prethodno   Sledeće >