Menu Content/Inhalt
PROPUSTI OD OBLOG DRVETA KAO PRIVREMENI PRELAZI PREKO MALIH VODENIH TOKOVA U JP „SRBIJAŠUME”
Autor Bogdan Stefanović, Boban Milovanović, Zoran Tintor   

PROPUSTI OD OBLOG DRVETA KAO PRIVREMENI PRELAZI PREKO MALIH VODENIH TOKOVA U JP „SRBIJAŠUME”

Bogdan Stefanović
Boban Milovanović
Zoran Tintor

       Izvod: U radu su predstavljene karakteristike i uslovi primene propusta od drveta kao primer dobre inženjerske prakse u oblasti šumskog građevinarstva u JP „Srbijašume”. Konstruktivni elementi ovih objekata su: obalni oslonci, glavni nosači i talpe. Napravljeni su od oblog ili malo obrađenog oblog drveta kao privremeni objekti sa namenom da prime opterećenja od traktora koji se koriste pri privlačenju drvnih sortimenata. Zaključeno je da postoji potreba za primenom propusta od drveta zbog izražene težnje za zaštitom čovekove okoline, a u cilju što manjeg narušavanja biološke stabilnosti ekosistema vodenih tokova.
          Ključne reči: propusti od drveta, šumsko građevinarstvo, šumske vlake, JP „Srbijašume”

 

 
< Prethodno   Sledeće >