Menu Content/Inhalt
MOGUĆNOST PRIMENE GABIONA NA ŠUMSKIM PUTEVIMA
Autor Milorad Zlatanović, Dušan Stojnić, Bogdan Stefanović   

MOGUĆNOST PRIMENE GABIONA NA ŠUMSKIM PUTEVIMA

Milorad Zlatanović
Dušan Stojnić
Bogdan Stefanović

       Izvod: U radu je prikazana mogućnost primene gabiona kao podužnih geotehničkih konstrukcija za potrebe zaštite kosina useka i nasipa na šumskim putevima, kao i ekonomska i ekološka opravdanost njihove primene. Gabioni su žičani koševi od heksagonalne mreže koji se najčešće pune kamenim materijalom dostupnim na mestu ugradnje. Pored značaja u zaštiti nestabilnih kosina, gabioni se mogu koristiti i kao zaštita nasipa od podlokavanja, zaštita obalnih oslonaca mostova i kao prelazi preko potoka i plitkih reka na šumskim putevima gde ugradnja cevastih propusta nije ekonomski opravdana.
          Ključne reči: gabioni, šumski putevi, zaštita kosina, potporni zidovi

 

 
< Prethodno   Sledeće >