Menu Content/Inhalt
PRISUSTVO KORENOVOG SISTEMA U ZEMLJIŠTU I NJEGOV UTICAJ NA NASTANAK UNUTRAŠNJIH EROZIONIH PROCESA.
Autor Grozdana Gajić   

PRISUSTVO KORENOVOG SISTEMA U ZEMLJIŠTU I NJEGOV UTICAJ
NA NASTANAK UNUTRAŠNJIH EROZIONIH PROCESA
KOD PRAŠINASTO PESKOVITOG ZEMLJIŠTA

Grozdana Gajić

       Izvod: Istraživanja koja su prikazana u ovom radu izvršena su zbog definisanja kriterijuma za nastanak unutrašnje erozije kod biološki "armiranih" intergranularno poroznih sredina. Analiziranje unutrašnje erozione stabilnosti kod ovog zemljišta izvršiće se, kao i kod referentnih prašinastih peskova, na osnovu njegovih fizičko-mehaničkih i hidro-geo-mehaničkih karakteristika. U radu je pomoću formiranih matematičkih modela, na osnovu eksperimentalno dobijenih rezultata fizičkih karakteristika zemljišta i hidro-geo-mehaničkih parametara, prikazana uspostavljena funkciona zavisnost između pojedinih parametara biološki „armiranog“ prašinasto peskovitog zemljišta. Na bazi prikazanih geotehničkih rezultata ispitivanja, matematičkih modela i uspostavljene funkcione veze između vodnog režima i otpornih karakteristika biološki "armiranog" zemljišta, definisani su pokazatelji nastanka inicijalne unutrašnje erozije i sagledani su efekti praktične primene dobijenih rezultata.
       Ključne reči: prašinasti peskovi, biološko „armiranje“, fizika zemljišta, hidro-geo-mehanički parametri, matematičko modeliranje, geo-statistika, pokazatelji nastanaka unutrašnjih erozionih procesa.

 

 
< Prethodno   Sledeće >