Menu Content/Inhalt
ISTRAŽIVANJE MIKROKLIMATSKIH KARAKTERISTIKA MEŠOVITE ŠUME JELE I SMRČE NA PODRUČJU DRINIĆA ...
Autor Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, Ivan Bjelanović   

 

ISTRAŽIVANJE MIKROKLIMATSKIH KARAKTERISTIKA MEŠOVITE ŠUME
 JELE I SMRČE (Abieti piceetum illyricum)
 NA PODRUČJU DRINIĆA U REPUBLICI SRPSKOJ

Zoran Govedar
Zoran Stanivuković
Srđan Keren
Ivan Bjelanović

       Izvod: Mikroklimatska istraživanja u šumskim sastojinama su dragocjena i imaju veliki značaj za proučavanje uslova staništa, bioekoloških karakteristika vrsta drveća i načina prirodnog obnavljanja šuma. Ovim istraživanjima omogućava se korišćenje podataka koji ne zavise od parametara „gradske klime“ i stacionarnih, glavnih meteoroloških stanica. Stepen sklopa šumskih sastojina, pri istim ili sličnim ostalim stanišnim uslovima utiče na režim svjetlosti i energetsko – temperaturne uslove, a preko njih nastaju promjene i ostalih mikroklimatskih elemenata. Istraživanja su obavljena u mješovitoj sastojini jele i smrče u zapadnom dijelu Republike Srpske na lokalitetu Drinića. Fitocenološki, sastojina pripada zajednici Abieti – Piceetum illyricum subass. fagetosum. Tipološki, sastojina pripada osnovnom tipu mješovitih šuma jele i smrče na dubokom smeđem krečnjačko – dolomitnom zemljištu. Mjerenja su vršena na dvije ogledne površine oblika kvadrata sa dužinom stranice 20 m. Korišćena je mobilna meteorološka stanica marke Huger koja radi na principu radio talasa.
        Ključne reči: mikroklima, sastojina, jela, smrča.

 
< Prethodno   Sledeće >