Menu Content/Inhalt
EKOLOŠKI ASPEKTI U ZAKONIMA O ŠUMAMA POSLE II SVETSKOG RATA U SRBIJI
Autor Ljiljana Keča, Nenad Ranković   

 
 
 
 
 
 
 
EKOLOŠKI ASPEKTI U ZAKONIMA O ŠUMAMA
POSLE II SVETSKOG RATA u SRBIJI

 Ljiljana Keča
 Nenad Ranković

      Izvod: U radu se prikazuje pregled zakona o šumama posle II svetskog rata u Srbiji do danas, sa posebnim osvrtom na članove zakona i novine koje su bile uvedene u svaki od njih, a koje tretiraju neki od ekoloških aspekata šumarstva.
      Ključne reči: zakoni o šumama, ekologija, šumarstvo.

 
< Prethodno   Sledeće >