Menu Content/Inhalt
OPTIMALIZACIJA OTVORENOSTI ŠUMA U GJ „MEŽDRA“ U ŠUMSKOPRIVREDNOM PODRUČJU „KALINOVAČKO"
Autor Radovan Simić   
  
 
 
 
 
 
 
OPTIMALIZACIJA OTVORENOSTI ŠUMA
U GJ „MEŽDRA“ U ŠUMSKOPRIVREDNOM
PODRUČJU „KALINOVAČKO“
 
 Radovan Simić
 
      Izvod: Samo dovoljno izgrađena mreža šumskih komunikacija, predstavlja osnovni preduslov za racionalno i održivo dugoročno gazdovanje šumama. Za postizanje zacrtanih dugoročnih ciljeva gazdovanja šumama, kojima će se postići normalni sastavi šumskih sastojina, potrebno je izgraditi dovoljnu mrežu šumskih kamionskih puteva. Dovoljnom mrežom šumskih puteva, smatra se ona mreža, koja će omogućiti gazdovanje tom šumom, u cilju uspostavljanja održivog stanja šume i koja će u isto vrijeme omogućiti ekonomski opravdano koriaćenje šume.
      Ključne riječi: šumski kamionski putevi, otvorenost šuma, normalni sastavi šuma, poprečni nagib terena, dubina zemljišta.
 
< Prethodno   Sledeće >