Menu Content/Inhalt
NAJČEŠĆE GLJIVE PROUZROKOVAČI BOLESTI U PRIRODNIM SASTOJINAMA SMRČE I JELE
Autor Dragan Karadžić   

 
NAJČEŠĆE GLJIVE PROUZROKOVAČI BOLESTI U PRIRODNIM
SASTOJINAMA SMRČE I JELE

Dragan Karadžić

        Izvod: U ovom radu su prikazane najčešće parazitne gljive koje se javljaju u prirodnim sastojinama smrče i jele. Konstatovano je ukupno 46 vrsta. Među parazitnim gljivama u prirodnim sastojinama i smrče i jele najveće štete prouzrokuju gljive Heterobasidion annosum i Armillaria ostoyae. Obe vrste uzrokuju trulež korena, drveta i sušenje stabala.

        Ključne reči: gljive, smrča, jela, sušenje šuma.
 
< Prethodno   Sledeće >