Menu Content/Inhalt
FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE KULTURE CRNOG I BELOG BORA NA STANIŠTU PLANINSKE ŠUME SMRČE-ZLATAR
Autor Rade Cvjetićanin, Marijana Novaković   

 
 FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE KULTURE CRNOG I BELOG BORA PODIGNUTE NA STANIŠTU PLANINSKE ŠUME SMRČE NA ZLATARU

Rade Cvjetićanin
Marijana Novaković

        Izvod: U radu je fitocenološki proučena kultura crnog i belog bora na Zlataru. Na osnovu florističkog sastava utvrđeno je da je navedena kultura podignuta na staništu planinske šume smrče. Smrča je prisutna u sva tri sprata, a u florističkom sastavu kulture crnog i belog bora zastupljene su mnoge vrste smrčevih šuma. Osim vrsta smrčevih šuma ovde se pojavljuju heliofilne biljne vrste koje reaguju na dopunski priliv svetlosti.

        Ključne reči: kultura crnog i belog bora, floristički sastav, Zlatar.
 
< Prethodno   Sledeće >