Menu Content/Inhalt
NAJZNAČAJNIJE BOLESTI U BUKOVIM ŠUMAMA SRBIJE
Autor Dragan Karadžić   
 
 
 
 
 
 
 
NAJZNAČAJNIJE BOLESTI U BUKOVIM
ŠUMAMA SRBIJE
 
Dragan Karadžić
 
    Izvod: Bukva je u Srbiji najrasprostranjenija vrsta drveća. Zahvaljujući nekim odličnim tehničkim osobinama, bukva u šumskoj privredi Srbije ima veliki ekonomski značaj. Međutim, šira upotreba bukovog drveta je ograničena njenom kratkotrajnošću. Bukovo drvo je neotporno i predstavlja odličnu podlogu za razvoj mnogih parazitskih i saprofitskih organizama, a među njima na prvo mesto dolaze gljive. U toku ovih istraživanja na bukvi je konstatovano 117 vrsta gljiva. Najznačajnije vrste su Nectria coccinea, N. dittissima, N. galigena, Fomes fomentarius i Hypoxylon deustum.
        Ključne reči: bukva, bolesti, gljive, lažno srce
 
< Prethodno   Sledeće >