Menu Content/Inhalt
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE U PLANINSKOJ ŠUMI BUKVE NA BREZOVICI
Autor Violeta Babić, Dragica Milovanović   
 
 
 
 
 
 
 
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE U PLANINSKOJ
ŠUMI BUKVE NA BREZOVICI
 
Violeta Babić
Dragica Milovanović
 
     Izvod: U radu su prikazane klimatske karakteristike na području Brezovice u severoistočnoj Srbiji, na osnovu klimatskih podataka tridesetogodišnjeg perioda merenja za izabrane, za ovo područje karakteristične meteorološke stanice. U cilju povećanja tačnosti i realnosti mikroklimatskih karakteristika, primenjivan je metod visinskih gradijenata klimatskih elemenata. Primenom izračunatih gradijenata dobijene su vrednosti klimatskih elemenata za odredjenu nadmorsku visinu. Prikazane su godišnje i sezonske vrednosti najvažnijih klimatskih elemenata, značajnih za razvoj vegetacije: temperaturni uslovi, pluviometrijski i higrični režim, klimatsko-geografske karakteristike - termodromski koeficijent po Kerneru, Langov kišni faktor kao osnova za klimatsko-vegetacijsku klasifikaciju klime, pluviometrijsku ugroženost i indeks suše po De Martonu. Odredjena je i pripadnost klimatskom tipu po metodu Torntvajta i Langa.
       Ključne reči: Istočna Srbija, klimatski uslovi, klimatski tip.
 
< Prethodno   Sledeće >