Menu Content/Inhalt
USPIJEVANJE RAZLIČITIH PROVENIJENCIJA ZELENE DUGLAZIJE (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.).......
Autor Zoran Govedar, Dalibor Ballian, Todor Mikić, Konrad Pintarić   
 
 
 
 
 
 
  
USPIJEVANJE RAZLIČITIH
PROVENIJENCIJA ZELENE DUGLAZIJE
(Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) U OKVIRU IUFRO
PROGRAMA NA OGLEDNOJ POVRŠINI CRNA
„LOKVA“ KOD GRADIŠKE
 
Zoran Govedar
Dalibor Ballian
Todor Mikić
Konrad Pintarić
 
    Izvod: U okviru IUFRO programa sa zelenom duglazijom (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) osnovana je u proljeće 1972. godine ogledna površina na području Gradiške u odjeljenju 26, gazdinske jedinice ''Kozara Vrbaška'' na lokalitetu 'Crna Lokva'. Mjerene su visine i prečnici stabala, te utvrđivano preživljavanje, zapremina srednjeg stabla i ukupna zapremina po ha u starosti od 32 godine. Najbolja po pitanju prečnika je provenijencija 1091 Yale (Washington – USA). Srednje visine provenijencija su približno iste, tako da među provenijencijama nije konstatovana statistički značajna razlika. Od osam provenijencija najbolje preživljavanje ima provenijencija 1100 Grand Ronde Agency (Oregon – USA). Po pitanju zapremin  srednjeg stabla, najbolja je provenijencija 1091, dok je najbolja prema ukupnoj zapremini po ha provenijencija 1036 Alberni (British Columbia – Canada ).
      Ključne riječi: Zelena duglazija (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.), visina, prečnik, preživljavanje, zapremina.
 
< Prethodno   Sledeće >