Menu Content/Inhalt
OSNOVNA FIZIČKA SVOJSTVA BUKOVINE IZ IZDANAČKIH ŠUMA G.J. CRNI VRH – KUPINOVO
Autor Zdravko Popović, Nebojša Todorović   
 
 
 
 
 
 
 
OSNOVNA FIZIČKA SVOJSTVA BUKOVINE IZ
IZDANAČKIH ŠUMA G.J. CRNI VRH – KUPINOVO
 
Zdravko Popović
Nebojša Todorović
 
       Izvod: U radu su prikazani rezultati ispitivanja osnovnih fizičkih svojstava bukovog drveta iz izdanačkih šuma sa lokaliteta Bor – Boljevac, G.J. Crni Vrh – Kupinovo. Ispitivana je gustina u apsolutno suvom stanju vlažnosti, bubrenje i brzina apsorpcije vlage. Analizirano je osam stabala iz dve serije koje su obuhvaćene naučno proizvodnim ogledom u okviru ove gazdinske jedinice. Statistički obrađeni rezultati su najpre prikazani za prsnu visinu stabala, a izvršena je i analiza njihove varijacije po visini čistog dela debla. Kod četiri stabla je uočena zavisnost gustine od visine debla, a takođe i suštinska razlika gustine između stabala u okviru serije i između serija. Analizom je utvrđeno da je prosečna gustina bukovog drveta sa ovog lokaliteta manja od gustine bukovog drveta sa susedne gazdinske jedinice na kojoj se uzgajaju visoke bukove šume. Prosečna brzina apsorpcije vlage iznosi 1,41 %/danu. Faktor anizotropije je manji od vrednosti koje nalazimo u literaturi. Izvršeno je i poređenje rezultata ispitivanja sa rezultatima dobijenim na drugim lokalitetima u Srbiji.
        Ključne reči: Izdanačke šume, bukovina, drvo, gustina, bubrenje, apsorpcija
 
< Prethodno   Sledeće >