Menu Content/Inhalt
PREDLOG ODGOVARAJUĆIH UZGOJNIH ZAHVATA U IZDANAČKIM BUKOVIM ŠUMAMA NA JASTREBCU
Autor Milun Krstić, Ljubivoje Stojanović, Predrag Aleksić, Tanja Radovanović   
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG ODGOVARAJUĆIH UZGOJNIH ZAHVATA
U IZDANAČKIM BUKOVIM ŠUMAMA
NA JASTREBCU
 
Milun Krstić
Ljubivoje Stojanović
Predrag Aleksić
Tanja Radovanović
 
         Izvod: U radu su prikazani rezultati optimizacije uzgojnih zahvata u izdanačkim bukovim šumama na području Malog Jastrebca. Istraživanja su vršena na tri objekta – sastojine bukve izdanačkog porekla, starosti oko 70 godina, koje predstavljaju prelaz od najlošijih do najboljih staništa izdanačkih bukovih šuma na ovom području. Svako ogledno polje, predstavlja sastojinu bukve različitog sastojinskog stanja i različitih uslova sredine, što je zahtevalo i različit uzgojni pristup i tretman. Izvršeno je detaljno proučavanje stanišnih uslova, tipološke pripadnosti, sastojinskog stanja i razvoja pojedinačnih stabala. Na osnovu toga predloženi su odgovarajući uzgojni zahvati u cilju melioracije ovih specifičnih faza degradacije izdanačkih bukovih šuma i njihovog prevođenja u šume visokog uzgojnog oblika.
        Ključne reči: izdanačke bukove šume, struktura sastojine, konverzija, prorede, prirodna obnova.
 
< Prethodno   Sledeće >