Menu Content/Inhalt
VALORIZACIJA PRIRODNE ESTETSKE VREDNOSTI KOMPLEKSA GOČ-GVOZDAC ZA ODMOR I REKREACIJU
Autor Dragica Milovanović, Rajko Milošević, Violeta Babić   
 
 
 
 
 
 
 
VALORIZACIJA PRIRODNE ESTETSKE
VREDNOSTI KOMPLEKSA GOČ-GVOZDAC
ZA ODMOR I REKREACIJU
 
Dragica Milovanović
Rajko Milošević
Violeta Babić
 
        Izvod: Ukoliko je društvo odnosno zemlja razvijenija utoliko i funkcije šume imaju veću društvenu vrednost. Već danas, u razvijenim zemljama je prevaziđeno shvatanje prema kome je šuma vredna samo sa gledišta proizvodnje drvne zapremine. Sve više se obraća pažnja i na one, opštekorisne funkcije koje obezbeđuju bolje uslove života i podižu opšte blagostanje ljudi. U velikom broju zemalja ove funkcije dobijaju sve veći društveni značaj, a samim tim i materijalne mogućnosti za afirmaciju i izjednačene su po svom društvenom značaju sa proizvodnim funkcijama. Jedna od opštekorisnih funkcija je i funkcija rekreacije, (obrađena u ovom radu), na kompleksu Goč - Gvozdac, koja upravo ukazuje na značaj, mogućnosti i način vrednovanja ovih funkcija šuma koje svakako obezbeđuju kvalitetniju životnu sredinu, a nazivaju se još i tzv. »funkcije blagostanja».
        Ključne reči: šuma, valorizacija, funkcija rekreacije.
 
< Prethodno   Sledeće >