Menu Content/Inhalt
MODELI IZBORA IZVOĐAČA RADOVA INVESTICIONIH OBJEKATA ŠUMSKOG INŽENJERINGA
Autor Milorad Zlatanović, Bogdan Stefanović   
 
 
 
 
 
 
 
MODELI IZBORA IZVOĐAČA RADOVA
INVESTICIONIH OBJEKATA ŠUMSKOG
INŽENJERINGA
 
Milorad Zlatanović
Bogdan Stefanović
 
         Izvod: Izbor izvođača radova na izradi investicionih objekata šumskog inženjeringa je veoma važna odluka preduzeća koje koristi šumu, odnosno kome je povereno upravljane šumama. Preduzeće, kao investitor, uvek posluje u uslovima ograničenih finansijskih sredstava, zbog čega se izboru izvođača posvećuje posebna pažnja i detaljno analizira put do optimalne odluke. S obzirom na složenost problema, u radu je dat prilog razvoju metodologije izbora najpovoljnijeg izvođača radova gradnje investicionih objekata šumskog inženjeringa kroz njegovo modelovanje i postizanje optimalnog rešenja. Problem izbora izvođača se rešava primenom višekriterijumske optimizacije. U tim uslovima investitor definiše opšte i posebne kriterijume vrednovanja izvođača i ograničavajuće faktore izbora, zatim se formira matematički model i rešava postavljeni problem uz analizu dobijenog rešenja.
           Ključne reči: model, višekriterijumska optimizacija, šumski inženjering
 
< Prethodno   Sledeće >