Menu Content/Inhalt
ODNOS DRŽAVNE UPRAVE ŠUMA I PRIVATNIH ŠUMOVLASNIKA U SRBIJI
Autor Dragan Nonić   
 
 
 
 
 
 
 
ODNOS DRŽAVNE UPRAVE ŠUMA I PRIVATNIH
ŠUMOVLASNIKA U SRBIJI
 
Dragan Nonić
 
      Izvod: U okviru sektora privatnog šumarstva u Srbiji, do sada nije postojao organizovan pristup države, odnosno njenih organa rešavanju problema privatnih šumovlasnika. Zbog toga je tema ovog rada usmerena, pre svega, na istraživanje mogućnosti unapređenja saradnje državne uprave i vlasnika privatnih šuma. Na osnovu izvršenih analiza organizacije šumarstva u Srbiji, došlo se do zaključka da je, u okviru transformacije odnosa državne uprave šuma i privatnih šumovlasnika, neophodno da se ovi odnosi unaprede, radi uspostavljanja saradnje i razvoja partnerskih odnosa.
      Ključne reči: organizacija šumarstva, privatne šume, državna uprava šuma, vlasnici privatnih šuma
 
< Prethodno   Sledeće >