Menu Content/Inhalt
PREDLOG UZGOJNIH ZAHVATA U MEŠOVITIM ŠUMAMA HRASTA KITNJAKA I GRABA NA PODRUČJU MAJDANPEKA
Autor Milun Krstić, Ljubivoje Stojanović, Aleksandra Petrović   
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG UZGOJNIH ZAHVATA U MEŠOVITIM
ŠUMAMA HRASTA KITNJAKA I GRABA
NA PODRUČJU MAJDANPEKA
 
Milun Krstić
Ljubivoje Stojanović
Aleksandra Petrović
 
     Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja uzgojnih potreba i zahvata u mešovitim šumama kitnjaka i graba (Querco-Carpinetum moesiacum) na području Majdanpeka. Istraživanja su izvršena na dva objekta, starosti sastojine kitnjaka oko 160 godina, u sličnim stanišnim i sastojinskim uslovima. Izvršeno je detaljno proučavanje stanišnih uslova, tipološke pripadnosti, sastojinskog stanja i razvoj pojedinačnih stabala. Na osnovu toga, predložen je odgovarajući uzgojni zahvat radi obnavljanja ove mešovite šume.
        Ključne reči: šuma kitnjaka i graba, sastojinsko stanje, razvoj stabala, uzgojni zahvati
 
< Prethodno   Sledeće >