Menu Content/Inhalt
NAJČEŠĆE PARAZITSKE I SAPROFITSKE GLJIVE NA HRASTU KITNJAKU U SRBIJI I NJIHOVA ULOGA U SUŠENJU..
Autor Dragan Karadžić, Tanja Milijašević   
 
 
 
 
 
 
 
NAJČEŠĆE PARAZITSKE I SAPROFITSKE
GLJIVE NA HRASTU KITNJAKU U SRBIJI I
NJIHOVA ULOGA U SUŠENJU STABALA
 
Dragan Karadžić
Tanja Milijašević
 
        Izvod: U Srbiji hrast kitnjak je intenzivno počeo da se suši počevši od osamdesetih godina 20. veka. Ima više štetnih faktora abiotičke i biotičke prirode koji utiču na propadanje i sušenje stabala, a među njima su naznačajniji klimatski poremećaji, defolijatori i parazitne gljive. U toku ovih istraživanja na hrastu su konstatovane 84 vrste gljiva, od kojih u propadanju stabala najveći značaj imaju pepelnica (Microsphaera alphitoides), traheomikoze (Ophiostoma spp.) i mednjača (Armillaria spp.).
         Ključne reči: kitnjak, bolesti, patogene gljive, saprofitske gljive
 
< Prethodno   Sledeće >