Menu Content/Inhalt
OBELEŽAVANJE ASIMETRIONIH SERPENTINA NA ŠUMSKIM PUTEVIMA PO METODU UNUTRAŠNJEG KRUŽNOG LUKA
Autor Bogdan Stefanović   
 
 
 
 
 
 
 
OBELEŽAVANJE ASIMETRIONIH SERPENTINA
NA ŠUMSKIM PUTEVIMA PO METODU
UNUTRAŠNJEG KRUŽNOG LUKA
 
Bogdan Stefanović
 
      Izvod: U radu je predstavljen jedan novi metod obeležavanja asimetrionih serpentina pri projektovanju šumskih puteva direktno na terenu. Metod se zasniva na snimanju minimalnog broja elemenata potrebnih za obeležavanje asimetrionih serpentina na šumskim putevima, proračunu drugih neophodnih elemenata i nihovom konačnom obeležavanju. Primenom ove metode se smanjuju greške pri projektovanju, odnosno smanjuje se broj pokušaja iskolčavanja asimetrionih serpentina, čime se povećava produktivnost u odnosu na dosadašnji metod rada.
       Ključne reči: šumski putevi, asimetriona serpentina, metod unutrašnjeg kružnog luka
 
< Prethodno   Sledeće >