Menu Content/Inhalt
PRIVREDNI ASPEKTI ŠUMARSTVA U ZAKONIMA O ŠUMAMA U SRBIJI POSLE II SVETSKOG RATA
Autor Nenad Ranković, Ljiljana Keča   
 
 
 
 
 
 
 
PRIVREDNI ASPEKTI ŠUMARSTVA U
ZAKONIMA O ŠUMAMA U SRBIJI
POSLE II SVETSKOG RATA
 
Nenad Ranković
Ljiljana Keča
 
         Izvod: Šuma kao resurs ima važnu ulogu u ekonomskom razvoju Srbije. U radu se prikazuje pregled Zakona o šumama posle II svetskog rata do danas, sa posebnim osvrtom na članove zakona i novine koje su bile uvedene u svaki od njih, a koje su od značaja za šumarstvo kao privrednu granu. Analiziranjem zakona posebna pažnja je posvećena privrednom aspektu šumarstva, uz poštovanje principa šumarske politike. Veoma važno je bilo utvrditi ulogu šumarstva u privrednom razvoju Srbije, kroz zakone o šumama koji su bili neophodni za razvoj sektora i organizaciju unutar šumarskog sektora. Svaki pregled članova zakona je propraćen komentarom i analizom činjenica koje se tiču privrednog i društvenog aspekta šumarstva.
         Ključne reči: zakoni o šumama, privreda, šumarstvo
 
< Prethodno   Sledeće >