Menu Content/Inhalt
BIOGENOST ORGANSKE PROSTIRKE RAZLIČITIH ŠUMSKIH KULTURA NA DEPOSOLIMA REIK „KOLUBARA“
Autor Zoran Miletić, Zlatan Radulović   
 
 
 
 
 
 
 
BIOGENOST ORGANSKE PROSTIRKE
RAZLIČITIH ŠUMSKIH KULTURA NA
DEPOSOLIMA REIK „KOLUBARA“
 
Zoran Miletić
Zlatan Radulović
 
        Izvod: U kulturama bele lipe, duglazije, crnog bora, crne jove i japanskog ariša na deposolima REIK „Kolubara“ ispitivana je brojnost osnovnih fizioloških grupa zemljišnih mikroorganizama u prolećnom, letnjem i jesenjem periodu. Ispitivanja su obavljena u cilju konstatovanja uticaja različitih šumskih kultura, nihovog lisnog opada i mikroekoloških uslova koje kulture svojim sklopom uspostavljaju na revitalizaciju deposola.
          Ključne reči: deposoli, šumske kulture, organska prostirka, zemljišni mikroorganizmi.
 
< Prethodno   Sledeće >