Menu Content/Inhalt
PRILOG ANALIZI FAKTORA EROZIJE NA PRIMERU GORNJEG SLIVA ZAPADNE MORAVE
Autor Jugoslav Nikolić, Zoran Nikić   
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG ANALIZI FAKTORA EROZIJE NA
PRIMERU GORNJEG SLIVA ZAPADNE MORAVE
 
Jugoslav Nikolić
Zoran Nikić
 
    Izvod: Rad predstavlja pokušaj kvantitativne i kvalitativne analize uticaja različitih faktora na eroziju/akumulaciju, kao i sagledavanje njihovog integralnog uticaja na ove procese, na primeru gorneg sliva Zapadne Morave. Analiza najznačajnijih faktora urađena je kompleksnim, interdisciplinarnim pristupom, kao jedino mogućim načinom pravilnog sagledavanja procesa. U istraživanju su primenjena odgovarajuća znanja iz oblasti meteorologije, hidrologije, hidrogeologije, šumarstva i geografije.
    Ključne reči: erozija, akumulacija, geološka građa, “energija reljefa”, nagib terena, padavine, šumovitost, hipsometrijski dijagram sliva
 
< Prethodno   Sledeće >