Menu Content/Inhalt
ULOGA PARTICIPACIJE LOKALNE ZAJEDNICE U ODRŽIVOM KORIŠĆENJU PRIRODNIH RESURSA NACIONALNOG PARKA T
Autor Jelena Tomićević, Marina Milovanović, Werner Konold   
 
 
 
 
 
 
 
ULOGA PARTICIPACIJE LOKALNE ZAJEDNICE
U ODRŽIVOM KORIŠĆENJU PRIRODNIH
RESURSA NACIONALNOG PARKA TARE
 
Jelena Tomićević
Marina Milovanović
Werner Konold
 
     Izvod: Nacionalni park Tara, jedan je od najvećih centara biodiverziteta na Balkanu. Planina Tara proglašena je za Nacionalni park 1981. godine i od tada lokalne zajednice isključene su iz procesa upravljanja prirodnim resursima. U teoriji, lokalne zajednice moraju aktivno da učestvuju u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima, a njihove potrebe i aspiracije moraju se uzeti u obzir, ako biodiverzitet želi da se uspešno očuva. Ovaj rad proučava ulogu participacije lokalne zajednice u održivom korišćenju prirodnih resursa NP Tare. Većina ispitanika pokazala je pozitivan stav prema uključivanju u upravljanju prirodnim resursima. Studija pokazuje potrebu razvoja lokalne zajednice, obezbeđivanje obrazovanja i uključivanja lokalnog stanovništva u proces participacije, kako bi država dobila podršku lokalne zajednice i, kako bi se, obezbedili dugoročni ciljevi zaštite biodiverziteta.
     Ključne reči: Nacionalni park Tara, zaštićeno prirodno dobro, lokalna zajednica, održivo korišćenje prirodnih resursa, participacija.
 
< Prethodno   Sledeće >