Menu Content/Inhalt
STANDARDIZACIJA I SERTIFIKACIJA - DOSADAŠNjA ISKUSTVA U SVETU I KOD NAS
Autor Đorđe Jović   
 
 
 
 
 
 
 
STANDARDIZACIJA I SERTIFIKACIJA -
DOSADAŠNjA ISKUSTVA U SVETU I KOD NAS
 
Đorđe Jović
 
    Izvod: Cilj celog istraživačkog projekta sertifikacije održivog gazdovanja šumama je bila analiza potencijalnog uticaja ovakve sertifikacije na poboljšanje gazdovanja šumama, zaštitu tržišnog potencijala drveta i dodatno vrednovanje proizvodnje drveta. Specifični ciljevi analize potencijalnog uticaja sertifikacije
održivog gazdovanja šumama na politiku bili su ocena uticaja (direktnih i sekundarnih) i troškovna efikasnost programa sertifikacije građe kao i mogućnost ocene produkcije drveta. Značaj šuma i način na koji društvo organizuje njihovo korišćenje i definiše održivo gazdovanje šumama značajno se razlikuje širom sveta. U radu su navedena iskustva i obim sertifikacije održivog gazdovanja u svetu i u nas.
       Ključne reči: sertifikacija, održivo gazdovanje šumama, standardi, FSC, PEFC, ISO, lanac odgovornosti.
 
< Prethodno