Menu Content/Inhalt
STATUS ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I CILJEVI UPRAVLJANJA
Autor Jelena Tomićević, Marina Milovanović   
 
 
 
 
 
 
 
STATUS ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
I CILJEVI UPRAVLJANJA
 
Jelena Tomićević
Marina Milovanović
 
       Izvod: U radu je prikazan status zaštićenih područja i ciljevi upravljanja datim područjima. Svetska unija za zaštitu prirode i prirodnih resursa razvila je sistem od šest kategorija, identifikovanih prema nihovim primarnim ciljevima upravljanja. Zaštićena područja primarno su osnovana za zaštitu biodiverziteta, ali ta svrha nije i jedina. Neki autori naglašavaju i ekonomske važnosti ciljeva zaštite. Međutim, ključno pitanje je da li odgovorne vlasti imaju kapacitet da efikasno upravljaju zaštićenim područjima i ono je često od najvećeg interesa, kako na međunarodnom, tako i na lokalnom nivou.
          Ključne reči: zaštićena područja, ciljevi upravljanja, kapacitet upravljanja, međunarodni i lokalni nivo.
 
< Prethodno   Sledeće >