Menu Content/Inhalt
MORFOLOŠKE PROMENE SLIVOVA I REČNIH TOKOVA KAO POSLEDICA POVRŠINSKIH EKSPLOATACIJA
Autor Vojislav Đeković, Grozdana Gajić   
 
 
 
 
 
 
 
MORFOLOŠKE PROMENE SLIVOVA I REČNIH
TOKOVA KAO POSLEDICA POVRŠINSKIH
EKSPLOATACIJA
 
Vojislav Đeković
Grozdana Gajić
 
       Izvod: Obrazovanje reljefa zemljine površine, uglavnom se pojavljuje kao rezultat uzajamnog dejstva tektonskih izdizanja i denudacionih procesa razaranja zemljine kore. Geomorfološki procesi spadaju u najznačajnije prirodne procese koji se odigravaju kroz geološko vreme razvoja zemljine kore. U dugom geološkom i geomorfološkom procesu, u početnoj fazi se obrazuje inicijalni reljef, pod dejstvom endogenih sila, pre svega, tektonskog porekla. U kasnijoj fazi geomorfološkog razvoja nakon orogenog izdizanja, inicijalni reljef je izložen stalnim promenama usled dejstva primarnih egzogenih sila - Zemljine gravitacije i egzogenih sila koje prouzrokuju eroziju površinskog horizonta zemljine kore. Prirodni ciklus razaranja i stvaranja novih reljefnih oblika traje milenijumima. Razvojem civilizacije i povećanjem broja stanovnika na Zemlji, uticaj čoveka dobija veći značaj u razvoju geomorfoloških oblika. Izgradnjom drumskog i železničkog saobraćaja, urbanih naselja i vodoprivrednih objekata i sistema, sve više se uvećava potreba eksploatacije sirovina, kao agregata i prirodne mešavine peska, šljunka i kamena, kao osnovnog građevinskog materijala. U ovom radu su analizirani prirodni i antropogeni faktori koji stvaraju uslove za morfološko oblikovanje rečnih slivova.
       Ključne reči: kamen, nanos, vodotoci, antropogeni činioci morfološkog razvoja
slivova, erozioni procesi.
 
< Prethodno   Sledeće >