Menu Content/Inhalt
GEOLOŠKA PODLOGA HRASTOVIH ŠUMA (KITNAK, CER I SLADUN) CENTRALNE I ZAPADNE SRBIJE
Autor Vesna Joksimović   
 
 
 
 
 
 
 
GEOLOŠKA PODLOGA HRASTOVIH ŠUMA
(KITNAK, CER I SLADUN) CENTRALNE
I ZAPADNE SRBIJE
 
Vesna Joksimović
 
       Izvod: Stene su važan deo šumskih staništa, jer su izvor mnogih elemenata u ishrani biljaka. U radu je prikazana geološka građa nekih terena u centralnoj i zapadnoj Srbiji (Stolovi, Ljubostina /severno od Trstenika), Šumarice /kod Kragujevca/ i Bogovađa) na kojima se javljaju šume hrasta. Kako su tereni složene geološke građe, pojava različitih stena na relativno malom prostoru i nihova relativno brza smena, verovatno će se čak i lokalno, odraziti na kvalitet zemljišta, pa samim tim i kvalitet šume.
       Ključne reči: šuma, hrast, stanište, geološka podloga.
 
< Prethodno   Sledeće >