Menu Content/Inhalt
ŠTETNI INSEKTI I GRINJE U RASADNICIMA ŠUMSKOG I UKRASNOG SADNOG MATERIJALA
Autor Milka M. Glavendekić, Ljubodrag Mihajlović   
 
 
 
 
 
 
 
ŠTETNI INSEKTI I GRINJE U RASADNICIMA
ŠUMSKOG I UKRASNOG SADNOG MATERIJALA
 
Milka M. Glavendekić
Ljubodrag Mihajlović
 
        Izvod: Štetni organizmi životinjskog porekla u rasadnicima obuhvataju veći broj beskičmenjaka i sitnih sisara, koji su u pogledu ishrane, vezani za drvenaste biljke. U ovom radu su prikazane važnije grupe insekata i grinja, koje su konstatovane u višegodišnjem periodu kao ekonomski i fiziološki značajne šetočine u rasadnicima u Srbiji. Posebna pažnja je posvećena: štetočinama jele (Abies spp.), javora (Acer spp.), divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.), šimšira (Buxus sempervirens L.), atlaskog kedra (Cedrus atlantica Man.) himalajskog kedra (C. deodara Law.), pačempresa (Chamaecyparis lawsoniana), kurike (Euonymus spp.), kleke (Juniperus spp.), belog duda (Morus alba), borova (Pinus spp.), smrče (Picea spp.), duglazije (Pseudotsuga mensiessi (Mirb.) Franco), bagrema (Robinia pseudoacacia), tise (Taxus baccata), tuje (Thuja spp.) i dr. Ukupno je utvrđeno 56 vrsta štetnih insekata i 8 vrsta grinja u rasadnicima u Srbiji. One se javljaju često i prouzrokuju oštećenja asimilacionih organa (45,31%), korena (15,63%), izbojaka (18,75%), debla i grana (14,06%), cvetova (4,69%) i pupoljaka (1,56%). Oni izazivaju zastoj u porastu biljaka, smanjenje estetskih i ekonomskih vrednosti ili sušenje klijavaca, ožiljenica i sadnica u rasadnicima.
        Ključne reči: štetni insekti i grinje, šumski sadni materijal, ukrasne biljke,
rasadnik
 
< Prethodno   Sledeće >