Menu Content/Inhalt
REZULTATI ISTRAŽIVANJA KLIMATSKIH ČINILACA I VAZDUŠNIH POLUTANATA NA IRIŠKOM VENCU - NP FRUŠKA
Autor Dragica Stanković, Miroslava Unkašević, Violeta Babić   
 
 
 
 
 
 
 
REZULTATI ISTRAŽIVANJA KLIMATSKIH
ČINILACA I VAZDUŠNIH POLUTANATA NA
IRIŠKOM VENCU - NP FRUŠKA GORA
 
Dragica Stanković
Miroslava Unkašević
Violeta Babić
 
       Izvod: Utvrđivanje i redovno praćenje aerozagađenja, samo je deo sveobuhvatnih istraživanja o uticaju saobraćaja na sadržaj i depoziciju teških metala na području nacionalnog parka Fruška gora. U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja najznačajnijih meteoroloških elemenata, na osnovu 20-togodišnjih merenja na šest klimatoloških stanica.U radu su pored temperature i padavina, izračunati i preovlađujući pravci vetra, koji su značajni za prenos vazdušnih polutanata, kao i srednje brzine u decembru 2004, januaru i februaru 2005. Prikazani su i rezultati merenja teških metala u vazduhu, u zimskom periodu 2004- 2005. godine na dva lokaliteta i to: Iriški venac-dva merna mesta i kontrolni lokalitet-put zabranjen za saobraćaj, takođe na dva merna mesta.
       Ključne reči: Klimatski činioci, zagađenje, vazduh, teški metali, NP Fruška gora.
 
< Prethodno   Sledeće >