Menu Content/Inhalt
UTICAJ VLAŽNOSTI I TEMPERATURE NA SAVOJNI MODUL ELASTIONOSTI BUKOVOG DRVETA(*)
Autor Zdravko Popović   
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ VLAŽNOSTI I TEMPERATURE NA
SAVOJNI MODUL ELASTIONOSTI
BUKOVOG DRVETA(*)
 
Zdravko Popović
 
      Izvod: U ovom radu saopšteni su rezultati koji se odnose na istraživanja uticaja vlažnosti i temperature na savojni modul elastionosti. Sva straživanja su obavljena ispitivanjem drveta domaće bukve (F. sylvatica). Istraživanja su obavljena pod uslovima alternacije temperature (20-100oC) pri konstantnoj vlažnosti i alternacije vlažnosti (0-Vmax) pri konstantnoj temperaturi drveta. Ispitivanja su obavljena delovanem opterećenja u radijalnom i tangencijalnom anatomskom pravcu. Vrednosti modula elastionosti, koje su najveće kod nezagrejanog i potpuno suvog drveta, se smanje za oko 4 puta prilikom uvećanja vlažnosti i temperature do gornih granica ispitivanih intervala. Dokazano je da modul elastičnosti stoji u funkcionalnoj
zavisnosti od higroskopne vlažnosti drveta i od temperature vlažnog drveta. Ta zavisnost je linearnog oblika. Modul elastičnosti se ne menja sa vlažnošću iznad granice higroskopnosti niti sa temperaturom kada je drvo suvo. Relativno posmatrano, povećanje vlažnosti u higroskopnom području za 1% izaziva smanjenje modula elastičnosti za 1,3 do 3,3% u zavisnosti od temperature i anatomskog pravca. Intenzitet uticaja temperature iznosi od 0,2 do 0,6% po 1oC, u zavisnosti od vlažnosti drveta i anatomskog pravca.
       Ključne reči: modul elastičnosti, vlažnost, temperatura, radijalni i tangencijalni pravac, bukovina
 
< Prethodno   Sledeće >