Menu Content/Inhalt
UTICAJ KRUPNE DIVLJAČI NA ŠUME HRASTA KITNJAKA U NACIONALNOM PARKU „ĐERDAP“
Autor Dragan Gačić, Milun Krstić, Mlađen Laketić   
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ KRUPNE DIVLJAČI NA ŠUME HRASTA
KITNJAKA U NACIONALNOM PARKU „ĐERDAP“
 
Dragan Gačić
Milun Krstić
Mlađen Laketić
 
   Izvod: Hrastove šume u Nacionalnom parku „Đerdap“, pre svega, najzastupljenije kitnjakove, predstavljaju stalna i najvažnija zimska staništa gajene autohtone krupne divljači (jelen i srna). Veliko učešće zrelih i prezrelih sastojina ukazuje na potrebu i nužnost njihovog obnavljanja, ali i na moguću pojavu oštećivanja i preteranog objedanja podmlatka. Zbog toga je cilj ovog rada da se utvrdi uticaj krupne divljači na šume hrasta kitnaka i da se istraži učestanost i stepen oštećivanja vegetacije u spratu žbunja i drveća. Na osnovu dobijenih rezultata ocenjuje se da je uticaj krupne divljači na vegetaciju umeren i da ne ugrožava potencijal prirodnog obnavljanja. Objedanje vršnih i bočnih izbojaka je najučestaniji i najrasprostranjeniji vid oštećenja, kako na žbunju tako i na podmlatku drvenastih vrsta.
        Ključne reči: hrastova šuma, jelen i srna, objedanje, Nacionalni park
 
< Prethodno   Sledeće >