Menu Content/Inhalt
OBLIK STABALA HRASTA KITNJAKA U IZDANAČKIM ŠUMAMA FRUŠKE GORE
Autor Staniša Banković, Milan Medarević, Damjan Pantić   
 
 
 
 
 
 
 
OBLIK STABALA HRASTA KITNJAKA U
IZDANAČKIM ŠUMAMA FRUŠKE GORE
 
 Staniša Banković
Milan Medarević
Damjan Pantić 

       Izvod: Proučavanje oblika stabala-obličnih brojeva i koeficijenata oblika, kao i njihovih međusobnih veza i veza sa ostalim elementima zapremine, nužan je preduslov izradi zapremisnkih tablica po indirektnim metodima, koji su danas sve više u upotrebi. Posle određivanja veličina pomenutih pokazatelja oblika stabla, u ovom radu se pristupilo istraživanju veze između pravih koeficijenata oblika i
pravog obličnog broja, zatim veze između pravog obličnog broja i prečnika i visine stabala, kao i veze između pravog i nepravog obličnog broja.
          Ključne reči: oblik stabala, hrast kitnjak, izdanačke šume, Fruška Gora.

 
< Prethodno