Menu Content/Inhalt
UPOREDNA OTPORNOST KLONOVA I-214 I M1 (Pannonia) PREMA GLjIVI Melampsora allii-populina Kleb.

UPOREDNA OTPORNOST KLONOVA I-214 I M1 (Pannonia) PREMA GLjIVI Melampsora allii-populina Kleb.

Dragan Karadžić
Zlatan Radulović
Ivan Milenković
Vladan Popović

         Izvod: Populus vrste od prirode rastu širom severne hemisfere. To su brzorastuće vrste, koje se lako razmnožavaju i mogu rasti pod različitim uzgojnim uslovima. One su sada široko rasprostranjene u različitim delovima sveta i gaje se za potrebe urbanog uređenja, za proizvodnju drveta i biomase i kao vetrobrani pojasevi polјoprivrednog zemlјišta. Topole su osetlјive na bolesti i štetočine. Među bolestima posebno mesto zauzimaju bolesti kore i lišća. „Rđa“ uzrokovana sa Melampsora vrstama spada među najznačajnije bolesti na lišću topola (Populus). U svetu je do sada opisano trinaest (13) Melampsora vrsta i dva hibrida. U Evropi (odnosno Evroaziji) zabeleženo je 6 Melampsora vrsta: M. allii-populina, M. larici-populina, M. larici-tremulae, M. magnusiana, M. pinitorqua i M. rostrupii.
        Ključne reči: topole, bolesti, „rđe“, Melampsora allii-populina
 
< Prethodno   Sledeće >