Menu Content/Inhalt
EKOLOŠKO-CENOLOŠKA VITALNOST VEŠTAČKI PODIGNUTIH SASTOJINA CRNOG BORA U SP„ŠUMA KOŠUTNјAK..

EKOLOŠKO - CENOLOŠKA VITALNOST VEŠTAČKI PODIGNUTIH SASTOJINA CRNOG BORA U SP „ŠUMA KOŠUTNјAK“, BEOGRAD - SRBIJA

Milan Bićanin
Marijana Novaković Vuković
Rajko Milošević

         Izvod: S obzirom na specifičnu namenu SP „Šuma Košutnjak“ u Beogradu, koja je proizašla iz prostorno-orografskog položaja i neposredne potrebe stanovništva velike urbane sredine za višefunkcionalnim sadržajima te s obzirom na plansku projekciju, proizašlu iz zakonske regulative, ova gradska šuma reonirana je na tri funkcionalne celine. One su utvrđene na osnovu valorizacije elemenata vezanih za posebnu namenu i značaj šume. Najveća površina vezana je za obezbeđivanje socijalne funkcije, kao prioritetne funkcije šume. U ovoj namenskoj celini zastuplјene su različite alohtone i autohtone vrste drveća, koje su vezane za primarna tipološka staništa ili vrste koje pripadaju sekundarnim staništima. Sprovedena istraživanja vezana su za funkcionalnu održivost prioritetne namene šume te je izvršena analiza ekološko-cenološke vitalnosti crnog bora na staništu primarnog tipa šume cera i krupnolisnog medunca (Orno - Quercetum cerris - virgilianae) na pararendzinama, tip šume kitnjaka, graba i cera (Carpino - Quercetum petraeae - cerris) na lesiviranim gajnjačama i tip šume medunca i krupnolisnog medunca (Orno - Quercetum pubescentis - virgilianae) na pararendzinama na lesu. Dinamizam sukcesije je različit, to jest, crni bor se potiskuje od vrsta (edifikatora) primarnog tipa. Ovo je značajna spoznaja u projekciji narednih funkcionalno održivih planova gazdovanja. To se, prvenstveno, odnosi na opravdanost budućih planskih postupaka kada su u pitanju veštački podignute sastojine crnog bora na sekundarnim staništima.
        Ključne reči: tip šume, crni bor, ekološka vitalnost
 
< Prethodno   Sledeće >