Menu Content/Inhalt
MOGUĆNOST RAZMNOŽAVANјA I PRIMENE CRNE ZOVE (Sambucus nigra L.)

MOGUĆNOST RAZMNOŽAVANјA I PRIMENE CRNE ZOVE (Sambucus nigra L.)

Tamara Muić Jovetić
Marija Marković
Mihailo Grbić
Dragana Skočajić

         Izvod: Crna zova (Sambucus nigra L.) prepoznata je kao značajna drvenasta vrsta sa dekorativnog, utilitarnog i medicinskog aspekta. Otpornost vrste, jednostavnost uzgoja, kao i mogućnost domestifikacije ove divlјe voćkarice, čine je idealnom za organsku proizvodnju. To je skromna bilјka kojoj pogoduje širok dijapazon pH zemlјišta, a otporna je i na uslove velike zagađenosti zemlјišta. Razmnožava se semenom ili vegetativno reznicama: zrelim, zelenim i korenskim. U poslednje vreme rađena su ispitivanja razmnožavanja zove metodom mikropropagacije, koja bi omogućila brzu i efikasnu proizvodnju uniformnog, kvalitetnog, bezvirusnog sadnog materijala korišćenjem odabranih genotipova. Međutim, potrebno je sprovesti dodatna istraživanja kako bi se ustanovio efikasan protokol za razmnožavanje autohtonih genotipova zove, a zatim treba utvrditi optimalan postupak njene proizvodnje, čime bi se stvorila osnova za njenu širu primenu koju svakako zaslužuje.
        Ključne reči: crna zova, reznice, šumske voćkarice, organska proizvodnja
 
< Prethodno