Menu Content/Inhalt
PROBLEMI GAZDOVANJA ŠUMAMA NA PODRUČJU BEOGRADA
Autor Vladan Živadinović, Dušan Isajev   
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMI GAZDOVANJA ŠUMAMA
NA PODRUČJU BEOGRADA
 
Vladan Živadinović
Dušan Isajev
 
        Izvod: U ovom radu ukazano je na značaj šuma na području Beograda kojima gazduje AG Beograd, u okviru JP Srbijašume. Kompleksnost funkcija koje šume na području Beograda treba da vrše, čine da se aktuelni problemi gazdovanja ovim šumama moraju rešavati na principima savremenog i fleksibilnog integralnog gazdovanja. Primenom zakonskih propisa, izradom opštih i posebnih osnova za gazdovanje šumama, analizom rezultata dosadašnjih prioritetnih funkcija i stanja šumskog fonda, utvrđivanjem sadašnjih i budućih društvenih potreba i mogućnosti, definišu se namenske celine u okviru šumskih kompleksa Beograda. Analizom sadašnjeg stanja šuma, po sastavu, poreklu i drugim pokazateljima, konstatovano je da je ono vrlo nepovoljno. Osnovni razlog za to je jak uticaj antropogenih faktora. Ukazano je na osnovne smernice koje vode ka unapreaenu stana, odnosno poboljšanja svih opštekorisnih funkcija ovih šuma.
        Ključne reči: prigradske šume, poreklo šuma, namena šuma, uzgojni ciljevi, opštekorisne funkcije šuma.
 
< Prethodno   Sledeće >