Menu Content/Inhalt
BIOTEHNOLOŠKE OSNOVE UNAPREĐENјA KVALITETA SADNOG MATERIJALA ZA POŠUMLjAVANјE
 
 
 
 
 
 
 
BIOTEHNOLOŠKE OSNOVE UNAPREĐENјA KVALITETA SADNOG MATERIJALA ZA POŠUMLjAVANјE
 
Vasilije Isajev
 
      Izvod: Rast i razvoj sadnica na terenu, kao i iskorišćavanje proizvodog potencijala staništa, sve je neizvesnije, jer klimatske i degradacione promene, čine staništa za pošumlјavanja u Srbiji težim i zahtevnijim. Na ove izazove, moguće je odgovoriti samo namenskom proizvodnjom sadnog materijala kondicioniranog za unapred poznate namene. Terinom »namenski sadni materijal«, odnosi se na proizvodnju sadnica, dobijenih iz semena, koje će posedovati genetsko-fiziološki potencijal za razvoj morfoloških svojstava i adaptabilnost sadnica pogodnih za unapred definisane cilјeve pošumlјavanja, i dalјe silvitehničke radove. Namenska proizvodnja sadnog materijala podrazumeva razvijeno semenarstvo. Pored posebne tehnologije proizvodnje i kondicioniranja sadnica tokom gajenja u rasadniku, od suštinskog značaja je poreklo (provinijencija) semena kao i unutarvrsna taksonomska pripadnost. Na osnovu do sada postignutih rezultata u rasadničkoj proizvodnji bilјaka, pogodnih za pošumlјavanja, izdiferencirali su se brojni faktori koji utiču na procenat preživlјavanja bilјaka, adaptivnost i njihov dalјi razvoj nakon presadnje. Dobijni rezultati u proizvodnji namenskog sadnog materijala (target seedlings production) za potrebe pošumlјavanja i više decenijska istraživanja u Srbiji, predstavnjeni su u ovom radu.
       Ključne reči: namenska proizvodnja, šumske sadnice, pošumlјavanje
 
< Prethodno   Sledeće >