Menu Content/Inhalt
NAJZNAČAJNIJE BOLESTI ČETINA NA ČETINARSKIM VRSTAMA DRVEĆA U ŠUMAMA SRBIJE
 
 
 
 
 
 
 
NAJZNAČAJNIJE BOLESTI ČETINA NA ČETINARSKIM VRSTAMA DRVEĆA U ŠUMAMA SRBIJE
 
Dragan Karadžić
 
      Izvod: U toku istraživanja, na različitim četinarskim vrstama drveća, na četinama je zabeleženo 87 vrsta parazitskih i saprofitskih glјiva. Višegodišnje zaraze na četinama (posebno one koje se javlјaju na četinama iz tekuće vegetacije i 1-godišnjim) utiču na umanjenje porasta bilјaka, dovode do fiziološkog slablјenja stabala i do predispozicije za napad i infekcije od drugih parazita i štetočina, koji na kraju dovode do sušenja stabala. Veći značaj ima sledećih 12 vrsta: Cyclaneusma minus, Cyclaneusma niveum, Didymascella (Keithia) thujina, Gremmeniella abietina, Herpotrichia juniperi, Lophodermella sulcigena, Lophodermium pinastri, Lophodermium seditiosum, Meria laricis, Mycosphaerella pini, Phacidium infestans i Sphaeropsis sapinea. Posebno velike štete mogu da pričine Lophodermium seditiosum ( u rasadnicima crnog i belog bora), Mycosphaerella pini (u kulturama crnog bora), Gremmeniella abietina (u kulturama crnog i belog bora) i Sphaeropsis sapinea (u kulturama četinarskih vrsta i odraslim stablima u urbanim sredinama). Protiv ovih parazita (patogena), neophodno je preduzeti direktne mere borbe.
       Ključne reči: bolesti četina, značaj, kontrola
 
< Prethodno   Sledeće >