Menu Content/Inhalt
STRUKTURNE KARAKTERISTIKE I RAZVOJNE FAZE PRAŠUMA U REPUBLICI SRPSKOJ
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURNE KARAKTERISTIKE I RAZVOJNE FAZE PRAŠUMA U REPUBLICI SRPSKOJ
 
Zoran Govedar
 
      Izvod: Prašume, kao netaknuti šumski ekosistemi koje se spontano dugotrajno, vjekovima razvijaju pod uticajem prirodnih procesa i bez uticaja čovjeka u savremenom šumarstvu, imaju sve veći značaj. U Republici Srpskoj nalaze se tri prašume: Perućica (1.434 ha), Lom (297) i Janj (295 ha). Prašuma Janj 2021. godine uvrštena u listu UNESCO-a, kao prirodno dobro od svjetskog značaja. Ove prašume nalaze se u pojasu unutrašnjih Dinarida, sa izraženom planinskom klimom i odlikuju se tipičnim krečnjačko-dolomitnim zemlјištima. U njima dominira zajednica Piceo – Abieti – Fagetum illyricum. Struktura ovih šuma je specifična zbog zastuplјenosti stabala velikih dimenzija. Zapremina značajno varira u zavisnosti od razvojne faze, a maksimalne vrijednosti dostiže u pojedinim dijelovima u optimlanoj fazi čak i preko 1.500 m3/ha. Prosječni broj stabala najveći je u prašumi Janj, a najmanji u prašumi Lom. Prirodna regeneracija u sve tri prašume je veoma intenzivna, ali najveća brojnost podmlatka je u prašumi Janj, a najmanja u prašumi Lom. Terminalna razvojna faza naročito je izražena u prašumi Lom, dok u prašumama Janj i Perućica dominira optimalna faza sa mjestimično dugotrajnim procesom prirodnog obnavlјanja i formiranja podstojnih spratova, pa se tako stvara karakteristična prebirna struktura. Prašume u Evropi postaju sve značajnije zbog očuvanja biodiverziteta, praćenja prirodnih procesa u cilјu prirodi bliskog gajenja šuma, borbe protiv klimatskih promjena i dr. Strategijom razvoja šumarstva EU do 2030. godine planirano je povećanje površina prašuma u Evropi. Zbog toga je potrebno izdvajati i zaštiti očuvane, netaknute šume različitih tipova šuma, kao budućih prirodnih šumskih ekosistema namjenjenih prevashodnonaučno-istraživačkom radu.
       Ključne reči: prašuma, struktura sastojine, razvojne faze, prirodno obnavlјanje
 
< Prethodno   Sledeće >